Створення: 19.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 18/03/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.03.2014 припиненi повноваження голови наглядової ради Сiкоєва Заурбека Володимировича, володiє 0,02 % у статутному капiталi;, перебував на посадi з 18.02.2011 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.03.2014 припиненi повноваження члена наглядової ради Хмельненко Людмили Григорiвни, акцiями не володiє ;, перебувала на посадi з 18.02.2011 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.03.2014 припиненi повноваження члена наглядової ради Коваленко Людмили Iванiвни, володiє 0,02% акцiй у статутному капiталi; перебувала на посадi з 18.02.2011 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.03.2014 р. звiльнено ревiзора Горбачову Любов Анатолiївну, володiє 0,02 % у статутному капiталi;, перебувала на посадi з 18.02.2011 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.03.2014 р. обрано головою наглядової ради термiном на три роки Сiкоєва Заурбека Володимировича, володiє 0,02% акцiй у статутному капiталi, попередня посада: голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отрмано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.03.2014 р. обрано членом наглядової ради термiном на три роки Хмельненко Людмилу Григорiвну, акцiями не володiє, попередня посада: член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отрмано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.03.2014 р. обрано членом наглядової ради термiном на три роки Коваленко Людмилу Iванiвну, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi, попередня посада: член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отрмано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.03.2014 р. обрано ревiзором термiном на три роки Горбачову Любов Анатолiївну, володiє 0,02% акцiями в статутному капiталi, попередня посада: ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отрмано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.