Створення: 22.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 21/02/2017

  • Рiшенням загальних зборiв вiд 21.02.2017 звiльнений голова наглядової ради Сiкоєв Заурбек Володимирович, володiє 0.02% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 18.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 21.02.2017 звiльнена член наглядової ради Хмельненко Людмила Григорiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 18.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 21.02.2017 звiльнена член наглядової ради Коваленко Людмила Iванiвна, володiє 0.02% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 18.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 звiльнена ревiзор Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 18.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 21.02.2017 обраний головою наглядової ради термiном на три роки Сiкоєв Заурбек Володимирович, володiє 0.02% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 21.02.2017 обрана членом наглядової ради термiном на три роки Хмельненко Людмила Григорiвна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 21.02.2017 обрана ревiзором термiном на три роки Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0.02% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.